บริษัท เพาเวอร์เทค สแตนเลส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เพาเวอร์เทค สแตนเลส จำกัด"

บริษัท เพาเวอร์เทค สแตนเลส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เพาเวอร์เทค สแตนเลส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เพาเวอร์เทค สแตนเลส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับทำงานตามแบบ งานโครงสร้าง ที่ทำจากเหล็ก สแตนเลส และสั่งทำชิ้นส่วนเครื่องจักร จิ๊กโมลด์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เพาเวอร์เทค สแตนเลส จำกัด


49 หมู่ที่ 3 ต.หนองปรือ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เพาเวอร์เทค สแตนเลส จำกัด ตั้งอยู่ที่

49 หมู่ที่ 3 ต.หนองปรือ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

แผนที่บริษัท บริษัท เพาเวอร์เทค สแตนเลส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เพาเวอร์เทค สแตนเลส จำกัด

ได้แก่ 0205558004795
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เพาเวอร์เทค สแตนเลส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เพาเวอร์เทค สแตนเลส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

One thought on “บริษัท เพาเวอร์เทค สแตนเลส จำกัด

Leave a Comment


*