บริษัท เดอะ พิงค์ ช็อกโกแลต จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เดอะ พิงค์ ช็อกโกแลต จำกัด"

บริษัท เดอะ พิงค์ ช็อกโกแลต จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 10/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เดอะ พิงค์ ช็อกโกแลต จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 10/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เดอะ พิงค์ ช็อกโกแลต จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เดอะ พิงค์ ช็อกโกแลต จำกัด


43/113 หมู่ที่ 1 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เดอะ พิงค์ ช็อกโกแลต จำกัด ตั้งอยู่ที่

43/113 หมู่ที่ 1 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท เดอะ พิงค์ ช็อกโกแลต จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เดอะ พิงค์ ช็อกโกแลต จำกัด

ได้แก่ 0205558004841
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เดอะ พิงค์ ช็อกโกแลต จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เดอะ พิงค์ ช็อกโกแลต จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*