บริษัท วิวดี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วิวดี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด"

บริษัท วิวดี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 10/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วิวดี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 10/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วิวดี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วิวดี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด


199/84 หมู่ที่ 6 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วิวดี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่

199/84 หมู่ที่ 6 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

แผนที่บริษัท บริษัท วิวดี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วิวดี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ได้แก่ 0205558004914
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วิวดี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วิวดี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*