บริษัท อาร์.อี.เอส.เมนเทนแนนส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อาร์.อี.เอส.เมนเทนแนนส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด"

บริษัท อาร์.อี.เอส.เมนเทนแนนส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 10/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อาร์.อี.เอส.เมนเทนแนนส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 10/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อาร์.อี.เอส.เมนเทนแนนส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างงานกลึงเหล็ก ไม้ โลหะอโลหะ ทุกประเภท รวมทั้งรับจ้างทำงานตามแบบ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อาร์.อี.เอส.เมนเทนแนนส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด


77/6 หมู่ที่ 6 ต.หนองหงษ์ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อาร์.อี.เอส.เมนเทนแนนส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ตั้งอยู่ที่

77/6 หมู่ที่ 6 ต.หนองหงษ์ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

แผนที่บริษัท บริษัท อาร์.อี.เอส.เมนเทนแนนส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อาร์.อี.เอส.เมนเทนแนนส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

ได้แก่ 0205558004957
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อาร์.อี.เอส.เมนเทนแนนส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อาร์.อี.เอส.เมนเทนแนนส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*