บริษัท พรอสเพอริตี้ บิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พรอสเพอริตี้ บิส จำกัด"

บริษัท พรอสเพอริตี้ บิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 10/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พรอสเพอริตี้ บิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 10/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พรอสเพอริตี้ บิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริหารจัดการซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์เช่นบ้านพร้อมที่ดิน อาคารที่พักอาศัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พรอสเพอริตี้ บิส จำกัด


358/447 หมู่ที่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พรอสเพอริตี้ บิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

358/447 หมู่ที่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท พรอสเพอริตี้ บิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พรอสเพอริตี้ บิส จำกัด

ได้แก่ 0205558004973
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พรอสเพอริตี้ บิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พรอสเพอริตี้ บิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*