บริษัท วีเอ็ม วิศวกรรม และ บริการ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วีเอ็ม วิศวกรรม และ บริการ จำกัด"

บริษัท วีเอ็ม  วิศวกรรม และ บริการ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วีเอ็ม วิศวกรรม และ บริการ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วีเอ็ม วิศวกรรม และ บริการ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจรับบริการก่อสร้างและออกแบบ เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วีเอ็ม วิศวกรรม และ บริการ จำกัด


209/84 หมู่ที่ 10 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วีเอ็ม วิศวกรรม และ บริการ จำกัด ตั้งอยู่ที่

209/84 หมู่ที่ 10 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

แผนที่บริษัท บริษัท วีเอ็ม วิศวกรรม และ บริการ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วีเอ็ม วิศวกรรม และ บริการ จำกัด

ได้แก่ 0205558005023
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วีเอ็ม วิศวกรรม และ บริการ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วีเอ็ม วิศวกรรม และ บริการ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*