บริษัท วงศ์อาชา อามี่ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วงศ์อาชา อามี่ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท วงศ์อาชา อามี่ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วงศ์อาชา อามี่ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วงศ์อาชา อามี่ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรักษาความปลอดภัย จัดหาพยาบาล แม่บ้าน ในโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ห้าง ร้าน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วงศ์อาชา อามี่ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด


999/29 ซอยชลบุรี-บ้านบึง 9 ถนนชลบุรี-บ้านบึง ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วงศ์อาชา อามี่ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

999/29 ซอยชลบุรี-บ้านบึง 9 ถนนชลบุรี-บ้านบึง ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

แผนที่บริษัท บริษัท วงศ์อาชา อามี่ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วงศ์อาชา อามี่ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0205558005031
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วงศ์อาชา อามี่ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วงศ์อาชา อามี่ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*