บริษัท สตาร์วินด์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สตาร์วินด์ จำกัด"

บริษัท สตาร์วินด์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สตาร์วินด์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สตาร์วินด์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อขาย ห้องพักและให้เช่าบ้านพัก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สตาร์วินด์ จำกัด


585/13 หมู่ที่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สตาร์วินด์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

585/13 หมู่ที่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท สตาร์วินด์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สตาร์วินด์ จำกัด

ได้แก่ 0205558005058
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สตาร์วินด์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สตาร์วินด์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*