บริษัท ไทย คอนซัลท์ อินดัสทรีส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไทย คอนซัลท์ อินดัสทรีส์ จำกัด"

บริษัท ไทย คอนซัลท์ อินดัสทรีส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไทย คอนซัลท์ อินดัสทรีส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไทย คอนซัลท์ อินดัสทรีส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้าง ต่อเติม ตกแต่งอาคารคอนโดมิเนียม บ้านพักอาศัยและการก่อสร้างอย่างอื่นๆทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไทย คอนซัลท์ อินดัสทรีส์ จำกัด


134/106 หมู่ที่ 6 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไทย คอนซัลท์ อินดัสทรีส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

134/106 หมู่ที่ 6 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

แผนที่บริษัท บริษัท ไทย คอนซัลท์ อินดัสทรีส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไทย คอนซัลท์ อินดัสทรีส์ จำกัด

ได้แก่ 0205558005066
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไทย คอนซัลท์ อินดัสทรีส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไทย คอนซัลท์ อินดัสทรีส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*