บริษัท โกลบอล ซัคเซส ไทย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โกลบอล ซัคเซส ไทย จำกัด"

บริษัท โกลบอล ซัคเซส ไทย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โกลบอล ซัคเซส ไทย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โกลบอล ซัคเซส ไทย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับออกแบบติดตั้ง ปั้ม ขึ้นรูป กลึง กลัด ไส ตัด เชื่อม ประกอบ อลูมินั่ม สแตนเลส

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โกลบอล ซัคเซส ไทย จำกัด


55/105 หมู่ที่ 3 ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โกลบอล ซัคเซส ไทย จำกัด ตั้งอยู่ที่

55/105 หมู่ที่ 3 ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท โกลบอล ซัคเซส ไทย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โกลบอล ซัคเซส ไทย จำกัด

ได้แก่ 0205558005104
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โกลบอล ซัคเซส ไทย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โกลบอล ซัคเซส ไทย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*