บริษัท อีโคพาวเวอร์ มารีน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อีโคพาวเวอร์ มารีน จำกัด"

บริษัท อีโคพาวเวอร์ มารีน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อีโคพาวเวอร์ มารีน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อีโคพาวเวอร์ มารีน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจผลิต ประกอบ ซื้อ ขาย เช่า ให้ใช้ เรือทุกชนิด วินเซิร์ฟ พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรือ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อีโคพาวเวอร์ มารีน จำกัด


123/29 หมู่ที่ 8 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อีโคพาวเวอร์ มารีน จำกัด ตั้งอยู่ที่

123/29 หมู่ที่ 8 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท อีโคพาวเวอร์ มารีน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อีโคพาวเวอร์ มารีน จำกัด

ได้แก่ 0205558005139
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อีโคพาวเวอร์ มารีน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อีโคพาวเวอร์ มารีน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*