บริษัท พีเอส ไดมอนด์ อิมพอร์ต จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พีเอส ไดมอนด์ อิมพอร์ต จำกัด"

บริษัท พีเอส ไดมอนด์ อิมพอร์ต จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พีเอส ไดมอนด์ อิมพอร์ต จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พีเอส ไดมอนด์ อิมพอร์ต จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้าส่งออก เครื่องเพชร อัญมณี และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พีเอส ไดมอนด์ อิมพอร์ต จำกัด


305/13 หมู่ที่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พีเอส ไดมอนด์ อิมพอร์ต จำกัด ตั้งอยู่ที่

305/13 หมู่ที่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท พีเอส ไดมอนด์ อิมพอร์ต จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พีเอส ไดมอนด์ อิมพอร์ต จำกัด

ได้แก่ 0205558005147
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พีเอส ไดมอนด์ อิมพอร์ต จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พีเอส ไดมอนด์ อิมพอร์ต จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*