บริษัท เดอะเบสท์ ไฟร์เซฟตี้แอนด์การ์ด จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เดอะเบสท์ ไฟร์เซฟตี้แอนด์การ์ด จำกัด"

บริษัท เดอะเบสท์ ไฟร์เซฟตี้แอนด์การ์ด จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เดอะเบสท์ ไฟร์เซฟตี้แอนด์การ์ด จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เดอะเบสท์ ไฟร์เซฟตี้แอนด์การ์ด จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการรักษาความปลอดภัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เดอะเบสท์ ไฟร์เซฟตี้แอนด์การ์ด จำกัด


261/10 หมู่ที่ 4 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เดอะเบสท์ ไฟร์เซฟตี้แอนด์การ์ด จำกัด ตั้งอยู่ที่

261/10 หมู่ที่ 4 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท เดอะเบสท์ ไฟร์เซฟตี้แอนด์การ์ด จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เดอะเบสท์ ไฟร์เซฟตี้แอนด์การ์ด จำกัด

ได้แก่ 0205558005252
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เดอะเบสท์ ไฟร์เซฟตี้แอนด์การ์ด จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เดอะเบสท์ ไฟร์เซฟตี้แอนด์การ์ด จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*