บริษัท เอ็น. ดับบลิว คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็น. ดับบลิว คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท เอ็น. ดับบลิว คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็น. ดับบลิว คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็น. ดับบลิว คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ออกแบบ ตกแต่งภายใน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็น. ดับบลิว คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป จำกัด


124/125 หมู่ที่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็น. ดับบลิว คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

124/125 หมู่ที่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็น. ดับบลิว คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็น. ดับบลิว คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0205558005261
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็น. ดับบลิว คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็น. ดับบลิว คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*