บริษัท กรีน ทาวน์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ (2015) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กรีน ทาวน์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ (2015) จำกัด"

บริษัท กรีน ทาวน์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ (2015) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 17/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กรีน ทาวน์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ (2015) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 17/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กรีน ทาวน์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ (2015) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาปรับปรุงพื้นที่ ถมที่ด้วย หิน ดิน ทราย ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กรีน ทาวน์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ (2015) จำกัด


99 หมู่ที่ 1 ต.หนองซ้ำซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กรีน ทาวน์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ (2015) จำกัด ตั้งอยู่ที่

99 หมู่ที่ 1 ต.หนองซ้ำซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

แผนที่บริษัท บริษัท กรีน ทาวน์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ (2015) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กรีน ทาวน์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ (2015) จำกัด

ได้แก่ 0205558005660
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กรีน ทาวน์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ (2015) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กรีน ทาวน์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ (2015) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*