บริษัท แพลนโดม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แพลนโดม จำกัด"

บริษัท แพลนโดม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แพลนโดม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แพลนโดม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชร์และจัดการทรัพย์สินให้บึคคลอื่น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แพลนโดม จำกัด


6/11 หมู่ที่ 4 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แพลนโดม จำกัด ตั้งอยู่ที่

6/11 หมู่ที่ 4 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท แพลนโดม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แพลนโดม จำกัด

ได้แก่ 0205558005775
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แพลนโดม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แพลนโดม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*