บริษัท ลูโคโมเรีย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ลูโคโมเรีย จำกัด"

บริษัท ลูโคโมเรีย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ลูโคโมเรีย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ลูโคโมเรีย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ลูโคโมเรีย จำกัด


38/7 หมู่ที่ 11 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ลูโคโมเรีย จำกัด ตั้งอยู่ที่

38/7 หมู่ที่ 11 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท ลูโคโมเรีย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ลูโคโมเรีย จำกัด

ได้แก่ 0205558005881
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ลูโคโมเรีย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ลูโคโมเรีย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*