บริษัท นีดส์ บิวดิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท นีดส์ บิวดิ้ง จำกัด"

บริษัท นีดส์ บิวดิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท นีดส์ บิวดิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท นีดส์ บิวดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย ทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท นีดส์ บิวดิ้ง จำกัด


222/174 หมู่ที่ 2 ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท นีดส์ บิวดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

222/174 หมู่ที่ 2 ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

แผนที่บริษัท บริษัท นีดส์ บิวดิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท นีดส์ บิวดิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0205558006011
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท นีดส์ บิวดิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท นีดส์ บิวดิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*