บริษัท พริกไทยและเกลือ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พริกไทยและเกลือ จำกัด"

บริษัท พริกไทยและเกลือ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พริกไทยและเกลือ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พริกไทยและเกลือ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการร้านอาหาร ภัตตาคาร ไนท์คลับ บาร์ โรงแรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พริกไทยและเกลือ จำกัด


69/19-20 หมู่ที่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พริกไทยและเกลือ จำกัด ตั้งอยู่ที่

69/19-20 หมู่ที่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท พริกไทยและเกลือ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พริกไทยและเกลือ จำกัด

ได้แก่ 0205558006585
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พริกไทยและเกลือ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พริกไทยและเกลือ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*