บริษัท รีราโคเอ็น อีสเทิร์น ซีบอร์ด จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท รีราโคเอ็น อีสเทิร์น ซีบอร์ด จำกัด"

บริษัท รีราโคเอ็น อีสเทิร์น ซีบอร์ด จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท รีราโคเอ็น อีสเทิร์น ซีบอร์ด จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท รีราโคเอ็น อีสเทิร์น ซีบอร์ด จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้บริการเป็นที่ปรึกษาธุรกิจ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท รีราโคเอ็น อีสเทิร์น ซีบอร์ด จำกัด


75/57,75/237-240 อาคารตั้งตระกูลทรัพย์ ชั้นลอย หมู่ที่ 10 ถนนสุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท รีราโคเอ็น อีสเทิร์น ซีบอร์ด จำกัด ตั้งอยู่ที่

75/57,75/237-240 อาคารตั้งตระกูลทรัพย์ ชั้นลอย หมู่ที่ 10 ถนนสุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

แผนที่บริษัท บริษัท รีราโคเอ็น อีสเทิร์น ซีบอร์ด จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท รีราโคเอ็น อีสเทิร์น ซีบอร์ด จำกัด

ได้แก่ 0205558006631
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท รีราโคเอ็น อีสเทิร์น ซีบอร์ด จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท รีราโคเอ็น อีสเทิร์น ซีบอร์ด จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*