บริษัท เย็นใจ ทรานสปอร์ต จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เย็นใจ ทรานสปอร์ต จำกัด"

บริษัท เย็นใจ ทรานสปอร์ต จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เย็นใจ ทรานสปอร์ต จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เย็นใจ ทรานสปอร์ต จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร และการจัดระวางขนส่งทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เย็นใจ ทรานสปอร์ต จำกัด


66/5 หมู่ที่ 5 ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เย็นใจ ทรานสปอร์ต จำกัด ตั้งอยู่ที่

66/5 หมู่ที่ 5 ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

แผนที่บริษัท บริษัท เย็นใจ ทรานสปอร์ต จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เย็นใจ ทรานสปอร์ต จำกัด

ได้แก่ 0205558006658
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เย็นใจ ทรานสปอร์ต จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เย็นใจ ทรานสปอร์ต จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*