บริษัท อาบู ฟาเรส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อาบู ฟาเรส จำกัด"

บริษัท อาบู ฟาเรส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อาบู ฟาเรส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อาบู ฟาเรส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อาบู ฟาเรส จำกัด


468/1-3 หมู่ที่ 10 ถนนพระตำหนัก ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อาบู ฟาเรส จำกัด ตั้งอยู่ที่

468/1-3 หมู่ที่ 10 ถนนพระตำหนัก ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท อาบู ฟาเรส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อาบู ฟาเรส จำกัด

ได้แก่ 0205558006682
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อาบู ฟาเรส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อาบู ฟาเรส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*