บริษัท สยาม ซาห์เรด จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สยาม ซาห์เรด จำกัด"

บริษัท สยาม ซาห์เรด จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สยาม ซาห์เรด จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สยาม ซาห์เรด จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สยาม ซาห์เรด จำกัด


468/5-6 หมู่ที่ 10 ถนนพระตำหนัก ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สยาม ซาห์เรด จำกัด ตั้งอยู่ที่

468/5-6 หมู่ที่ 10 ถนนพระตำหนัก ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท สยาม ซาห์เรด จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สยาม ซาห์เรด จำกัด

ได้แก่ 0205558006691
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สยาม ซาห์เรด จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สยาม ซาห์เรด จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*