บริษัท ไชยภัทร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไชยภัทร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท ไชยภัทร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไชยภัทร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไชยภัทร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริการซ่อมแซมอาคาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไชยภัทร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด


1001/179 หมู่ที่ 1 ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไชยภัทร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

1001/179 หมู่ที่ 1 ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

แผนที่บริษัท บริษัท ไชยภัทร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไชยภัทร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0205558006739
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไชยภัทร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไชยภัทร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*