บริษัท วี แคร์ ไลฟ์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วี แคร์ ไลฟ์ จำกัด"

บริษัท วี แคร์ ไลฟ์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วี แคร์ ไลฟ์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วี แคร์ ไลฟ์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการด้านพยาบาล ห้องพยาบาล ยาและเวชภัณฑ์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วี แคร์ ไลฟ์ จำกัด


28 ถนนวิฑูรย์ดำริ ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วี แคร์ ไลฟ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

28 ถนนวิฑูรย์ดำริ ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

แผนที่บริษัท บริษัท วี แคร์ ไลฟ์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วี แคร์ ไลฟ์ จำกัด

ได้แก่ 0205558007042
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วี แคร์ ไลฟ์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วี แคร์ ไลฟ์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*