บริษัท ปัญญาไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ปัญญาไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด"

บริษัท ปัญญาไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ปัญญาไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ปัญญาไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการรับจ้างติดตั้ง ต่อเติม งานวางท่อ ถังน้ำมัน ถังน้ำ งานเชื่อมเกี่ยวกับโครงสร้างเห

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ปัญญาไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


67/26 หมู่ที่ 6 ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ปัญญาไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

67/26 หมู่ที่ 6 ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

แผนที่บริษัท บริษัท ปัญญาไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ปัญญาไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ได้แก่ 0205558007093
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ปัญญาไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ปัญญาไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*