บริษัท เยนิ ซาบาห์ (ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เยนิ ซาบาห์ (ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท เยนิ ซาบาห์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เยนิ ซาบาห์ (ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เยนิ ซาบาห์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนนายหน้า จัดหา ซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า บ้าน ที่ดิน อาคาร ห้องชุดและอสังหาริมทรัพย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เยนิ ซาบาห์ (ไทยแลนด์) จำกัด


20/173 หมู่ที่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เยนิ ซาบาห์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

20/173 หมู่ที่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท เยนิ ซาบาห์ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เยนิ ซาบาห์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0205558007123
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เยนิ ซาบาห์ (ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เยนิ ซาบาห์ (ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*