บริษัท ณัฐรดา 2015 (ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ณัฐรดา 2015 (ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท ณัฐรดา 2015 (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/3/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ณัฐรดา 2015 (ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/3/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ณัฐรดา 2015 (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ กำจัดขยะชุมชน และโรงงาน รับซื้อขยะ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ณัฐรดา 2015 (ไทยแลนด์) จำกัด


99/173 หมู่ที่ 7 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ณัฐรดา 2015 (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

99/173 หมู่ที่ 7 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

แผนที่บริษัท บริษัท ณัฐรดา 2015 (ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ณัฐรดา 2015 (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0205558008707
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ณัฐรดา 2015 (ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ณัฐรดา 2015 (ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*