บริษัท วีเอสพี ฟินิชชิ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วีเอสพี ฟินิชชิ่ง จำกัด"

บริษัท วีเอสพี ฟินิชชิ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/3/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วีเอสพี ฟินิชชิ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/3/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วีเอสพี ฟินิชชิ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ งานตัด เจาะ กลึง ไส เชื่อม ตัด ต่อ ประกอบขึ้นรูปและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วีเอสพี ฟินิชชิ่ง จำกัด


112 หมู่ที่ 4 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วีเอสพี ฟินิชชิ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

112 หมู่ที่ 4 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

แผนที่บริษัท บริษัท วีเอสพี ฟินิชชิ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วีเอสพี ฟินิชชิ่ง จำกัด

ได้แก่ 0205558009339
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วีเอสพี ฟินิชชิ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วีเอสพี ฟินิชชิ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*