บริษัท ธาวันตา พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ธาวันตา พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด"

บริษัท ธาวันตา พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 24/9/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ธาวันตา พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 24/9/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ธาวันตา พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การับซื้อ ขาย บ้านและที่ดิน รับสร้างบ้าน ซื้อฝาก ขายฝากและรับจดทะเบียนนิติกรรมเกี่ยวกับบ้านและที่ดิน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ธาวันตา พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด


246/2 หมู่ที่ 3 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ธาวันตา พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่

246/2 หมู่ที่ 3 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

แผนที่บริษัท บริษัท ธาวันตา พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ธาวันตา พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด

ได้แก่ 0205558027043
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ธาวันตา พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ธาวันตา พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*