บริษัท นิวไลฟ์ คอนโด จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท นิวไลฟ์ คอนโด จำกัด"

บริษัท นิวไลฟ์ คอนโด จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท นิวไลฟ์ คอนโด จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท นิวไลฟ์ คอนโด จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการรับเป็นผู้จัดการดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท นิวไลฟ์ คอนโด จำกัด


65/18 หมู่ที่ 2 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท นิวไลฟ์ คอนโด จำกัด ตั้งอยู่ที่

65/18 หมู่ที่ 2 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

แผนที่บริษัท บริษัท นิวไลฟ์ คอนโด จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท นิวไลฟ์ คอนโด จำกัด

ได้แก่ 0205559000025
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท นิวไลฟ์ คอนโด จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท นิวไลฟ์ คอนโด จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*