บริษัท ฮาซัน 999 ซัพพลาย เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ฮาซัน 999 ซัพพลาย เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท ฮาซัน 999 ซัพพลาย เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ฮาซัน 999 ซัพพลาย เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ฮาซัน 999 ซัพพลาย เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายอะไหล่ เครื่องจักรกลหนัก รถโฟคลิฟท์ รถยนต์ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ฮาซัน 999 ซัพพลาย เซอร์วิส จำกัด


89/263 หมู่ที่ 6 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ฮาซัน 999 ซัพพลาย เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

89/263 หมู่ที่ 6 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

แผนที่บริษัท บริษัท ฮาซัน 999 ซัพพลาย เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ฮาซัน 999 ซัพพลาย เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0205559000050
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ฮาซัน 999 ซัพพลาย เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ฮาซัน 999 ซัพพลาย เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*