บริษัท พี.เอฟ.เอ็น คอนเซาท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พี.เอฟ.เอ็น คอนเซาท์ จำกัด"

บริษัท พี.เอฟ.เอ็น คอนเซาท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พี.เอฟ.เอ็น คอนเซาท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พี.เอฟ.เอ็น คอนเซาท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา ฝึกอบรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พี.เอฟ.เอ็น คอนเซาท์ จำกัด


256 หมู่ที่ 1 ถนนสายหนองเสม็ด-บ่อทอง ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พี.เอฟ.เอ็น คอนเซาท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

256 หมู่ที่ 1 ถนนสายหนองเสม็ด-บ่อทอง ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270

แผนที่บริษัท บริษัท พี.เอฟ.เอ็น คอนเซาท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พี.เอฟ.เอ็น คอนเซาท์ จำกัด

ได้แก่ 0205559000114
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พี.เอฟ.เอ็น คอนเซาท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พี.เอฟ.เอ็น คอนเซาท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*