บริษัท จุ๊บ โฮสเทล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท จุ๊บ โฮสเทล จำกัด"

บริษัท จุ๊บ โฮสเทล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท จุ๊บ โฮสเทล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท จุ๊บ โฮสเทล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท จุ๊บ โฮสเทล จำกัด


8/7-9 หมู่ที่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท จุ๊บ โฮสเทล จำกัด ตั้งอยู่ที่

8/7-9 หมู่ที่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท จุ๊บ โฮสเทล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท จุ๊บ โฮสเทล จำกัด

ได้แก่ 0205559000157
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท จุ๊บ โฮสเทล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท จุ๊บ โฮสเทล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*