บริษัท แม็กซ์ซิง พาวเวอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แม็กซ์ซิง พาวเวอร์ จำกัด"

บริษัท แม็กซ์ซิง  พาวเวอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แม็กซ์ซิง พาวเวอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แม็กซ์ซิง พาวเวอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แม็กซ์ซิง พาวเวอร์ จำกัด


แอลเค เลเจนท์ 258/44 ห้องเลขที่ 1503 ตึกเอ หมู่ที่ 9 ซอยอรุโณทัย พัทยากลาง ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แม็กซ์ซิง พาวเวอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

แอลเค เลเจนท์ 258/44 ห้องเลขที่ 1503 ตึกเอ หมู่ที่ 9 ซอยอรุโณทัย พัทยากลาง ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท แม็กซ์ซิง พาวเวอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แม็กซ์ซิง พาวเวอร์ จำกัด

ได้แก่ 0205559000203
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แม็กซ์ซิง พาวเวอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แม็กซ์ซิง พาวเวอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*