บริษัท ทีเอ็นซี คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทีเอ็นซี คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด"

บริษัท ทีเอ็นซี คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทีเอ็นซี คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทีเอ็นซี คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการออกแบบผลิตภัณฑ์ พร้อมติดตั้ง บำรุงรักษาบ้าน ทั้งภายในและภายนอก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทีเอ็นซี คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด


27/29 หมู่ที่ 1 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทีเอ็นซี คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ตั้งอยู่ที่

27/29 หมู่ที่ 1 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

แผนที่บริษัท บริษัท ทีเอ็นซี คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทีเอ็นซี คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

ได้แก่ 0205559000254
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทีเอ็นซี คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทีเอ็นซี คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*