บริษัท นพเก้าตะวันออก จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท นพเก้าตะวันออก จำกัด"

บริษัท นพเก้าตะวันออก จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท นพเก้าตะวันออก จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท นพเก้าตะวันออก จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การขนส่งสินค้าทางถนน สินค้าแช่เย็น แช่แข็ง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท นพเก้าตะวันออก จำกัด


89/53 หมู่ที่ 5 ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท นพเก้าตะวันออก จำกัด ตั้งอยู่ที่

89/53 หมู่ที่ 5 ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

แผนที่บริษัท บริษัท นพเก้าตะวันออก จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท นพเก้าตะวันออก จำกัด

ได้แก่ 0205559000262
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท นพเก้าตะวันออก จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท นพเก้าตะวันออก จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*