บริษัท แอท กรีนแกลเลอรี่ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แอท กรีนแกลเลอรี่ จำกัด"

บริษัท แอท กรีนแกลเลอรี่ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แอท กรีนแกลเลอรี่ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แอท กรีนแกลเลอรี่ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่า เช่าซื้อ ขายฝาก จำนอง ที่ิดิน สิ่งปลูกสร้าง และอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แอท กรีนแกลเลอรี่ จำกัด


5/6 หมู่ที่ 4 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แอท กรีนแกลเลอรี่ จำกัด ตั้งอยู่ที่

5/6 หมู่ที่ 4 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

แผนที่บริษัท บริษัท แอท กรีนแกลเลอรี่ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แอท กรีนแกลเลอรี่ จำกัด

ได้แก่ 0205559000289
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แอท กรีนแกลเลอรี่ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แอท กรีนแกลเลอรี่ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*