บริษัท เอวา กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอวา กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท เอวา กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอวา กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอวา กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ จำหน่ายและผลิต เครื่องสำอาง เครื่องดื่ม และน้ำผลไม้ ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอวา กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด


59/27 หมู่ที่ 4 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอวา กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

59/27 หมู่ที่ 4 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

แผนที่บริษัท บริษัท เอวา กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอวา กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0205559000335
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอวา กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอวา กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*