บริษัท บีอันก้า แอนด์ วาเนสซ่า จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บีอันก้า แอนด์ วาเนสซ่า จำกัด"

บริษัท บีอันก้า แอนด์ วาเนสซ่า จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บีอันก้า แอนด์ วาเนสซ่า จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บีอันก้า แอนด์ วาเนสซ่า จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ซื้อบ้านพร้อมที่ดินเพื่อเป็นที่พักอาศัยของกรรมการและสวัสดิ์การของพนักงานของบริษัท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บีอันก้า แอนด์ วาเนสซ่า จำกัด


5/22 หมู่ที่ 7 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บีอันก้า แอนด์ วาเนสซ่า จำกัด ตั้งอยู่ที่

5/22 หมู่ที่ 7 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท บีอันก้า แอนด์ วาเนสซ่า จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บีอันก้า แอนด์ วาเนสซ่า จำกัด

ได้แก่ 0205559000343
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บีอันก้า แอนด์ วาเนสซ่า จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บีอันก้า แอนด์ วาเนสซ่า จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*