บริษัท ต่อยอดเจริญ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ต่อยอดเจริญ จำกัด"

บริษัท ต่อยอดเจริญ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ต่อยอดเจริญ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ต่อยอดเจริญ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ร้านขายอาหาร เบเกอรี ขนมหวาน และเครื่องดื่มทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ต่อยอดเจริญ จำกัด


94/39 หมู่ที่ 11 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ต่อยอดเจริญ จำกัด ตั้งอยู่ที่

94/39 หมู่ที่ 11 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท ต่อยอดเจริญ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ต่อยอดเจริญ จำกัด

ได้แก่ 0205559000351
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ต่อยอดเจริญ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ต่อยอดเจริญ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*