บริษัท อิงไท คอร์ปอเรชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อิงไท คอร์ปอเรชั่น จำกัด"

บริษัท อิงไท คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อิงไท คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อิงไท คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการสั่งสินค้าเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกสินค้าไปจำหน่ายยังต่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อิงไท คอร์ปอเรชั่น จำกัด


685/165 หมู่ที่ 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อิงไท คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

685/165 หมู่ที่ 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท อิงไท คอร์ปอเรชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อิงไท คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ได้แก่ 0205559000360
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อิงไท คอร์ปอเรชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อิงไท คอร์ปอเรชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*