บริษัท บุญนภา-จอย แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บุญนภา-จอย แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด"

บริษัท บุญนภา-จอย แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บุญนภา-จอย แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บุญนภา-จอย แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการอสังหาริมทรัพย์ซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า บ้านที่ดิน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บุญนภา-จอย แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด


106/45 หมู่ที่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บุญนภา-จอย แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

106/45 หมู่ที่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท บุญนภา-จอย แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บุญนภา-จอย แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด

ได้แก่ 0205559000378
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บุญนภา-จอย แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บุญนภา-จอย แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*