บริษัท จริม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท จริม จำกัด"

บริษัท จริม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท จริม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท จริม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
นำเข้า-ส่งออก ขายปลีก-ส่ง เครื่องจักร อะไหล่ชิ้นส่วน เครื่องใช้ไฟฟ้า บริการติดตั้ง ซ่อมบำรุง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท จริม จำกัด


216/22 หมู่ที่ 8 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท จริม จำกัด ตั้งอยู่ที่

216/22 หมู่ที่ 8 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

แผนที่บริษัท บริษัท จริม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท จริม จำกัด

ได้แก่ 0205559000386
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท จริม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท จริม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*