บริษัท ซันเรย์ พร๊อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซันเรย์ พร๊อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด"

บริษัท ซันเรย์ พร๊อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซันเรย์ พร๊อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซันเรย์ พร๊อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า ขายฝาก บ้าน อาคาร ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์แลพอื่นๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซันเรย์ พร๊อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด


62/293 หมู่ที่ 12 ถนนเทพประสิทธิ์ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซันเรย์ พร๊อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

62/293 หมู่ที่ 12 ถนนเทพประสิทธิ์ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท ซันเรย์ พร๊อพเพอร์ตี้ส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซันเรย์ พร๊อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด

ได้แก่ 0205559000408
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซันเรย์ พร๊อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซันเรย์ พร๊อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*