บริษัท เอ็นอาร์พีเฮลท์แคร์เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็นอาร์พีเฮลท์แคร์เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท เอ็นอาร์พีเฮลท์แคร์เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็นอาร์พีเฮลท์แคร์เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็นอาร์พีเฮลท์แคร์เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการด้านการแพทย์ สาธารณสุข การดูแลสุขภาพ แก่บุคคลทั่วไป องค์กร หน่วยงานจัดหาบุคลากร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็นอาร์พีเฮลท์แคร์เซอร์วิส จำกัด


100/89 หมู่ที่ 1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็นอาร์พีเฮลท์แคร์เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

100/89 หมู่ที่ 1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็นอาร์พีเฮลท์แคร์เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็นอาร์พีเฮลท์แคร์เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0205559000424
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็นอาร์พีเฮลท์แคร์เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็นอาร์พีเฮลท์แคร์เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*