บริษัท ปู่ย่า การค้า จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ปู่ย่า การค้า จำกัด"

บริษัท ปู่ย่า การค้า จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ปู่ย่า การค้า จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ปู่ย่า การค้า จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายสินค้าที่ระลึก เครื่องหอม สปา น้ำมันหอมระเหย เซรามิค สินค้ากิ๊ฟช็อป สินค้าตกแต่งบ้าน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ปู่ย่า การค้า จำกัด


130/16 หมู่ที่ 6 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ปู่ย่า การค้า จำกัด ตั้งอยู่ที่

130/16 หมู่ที่ 6 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

แผนที่บริษัท บริษัท ปู่ย่า การค้า จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ปู่ย่า การค้า จำกัด

ได้แก่ 0205559000441
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ปู่ย่า การค้า จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ปู่ย่า การค้า จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*