บริษัท ซี เจ เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซี เจ เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด"

บริษัท ซี เจ เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซี เจ เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซี เจ เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมางานติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องกล รับผลิตและติดตั้งวัสดุชิ้นงานในอาคาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซี เจ เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


119 หมู่ที่ 2 ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซี เจ เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

119 หมู่ที่ 2 ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

แผนที่บริษัท บริษัท ซี เจ เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซี เจ เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ได้แก่ 0205559000459
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซี เจ เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซี เจ เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*