บริษัท โฮเทลจ๊อบออพ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โฮเทลจ๊อบออพ จำกัด"

บริษัท โฮเทลจ๊อบออพ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โฮเทลจ๊อบออพ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โฮเทลจ๊อบออพ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
กิจกรรมสนับสนุนการอำนวยความสะดวกแบบเบ็ดเสร็จ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โฮเทลจ๊อบออพ จำกัด


54/24 หมู่ที่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โฮเทลจ๊อบออพ จำกัด ตั้งอยู่ที่

54/24 หมู่ที่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท โฮเทลจ๊อบออพ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โฮเทลจ๊อบออพ จำกัด

ได้แก่ 0205559000491
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โฮเทลจ๊อบออพ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โฮเทลจ๊อบออพ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*