บริษัท ฟิคชั้น2016 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ฟิคชั้น2016 จำกัด"

บริษัท ฟิคชั้น2016 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ฟิคชั้น2016 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ฟิคชั้น2016 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่า และจัดหา อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ฟิคชั้น2016 จำกัด


267/159 หมู่ที่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ฟิคชั้น2016 จำกัด ตั้งอยู่ที่

267/159 หมู่ที่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แผนที่บริษัท บริษัท ฟิคชั้น2016 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ฟิคชั้น2016 จำกัด

ได้แก่ 0205559000505
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ฟิคชั้น2016 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ฟิคชั้น2016 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*